Missie


Waar staat HAPAM B.V. voor?

Onze doelstelling is producten van hoogwaardige kwaliteit aan onze opdrachtgevers te leveren. Dat kan alleen omdat wij ons bijzonder toeleggen op techniek en ontwerp. Wij fabriceren hoogspanningsschakelapparatuur en toebehoren, verschaffen werkgelegenheid en maken winst. Op het gebied van het vervaardigen van hoogspanningsschakelaars zijn wij, wereldwijd gezien, leidinggevend. Ook dragen wij zorg voor een goed leef- en werkmilieu.

 

Kwaliteitsborging 

Kwaliteitsborging is een belangrijk gegeven. Daarom is de invoering van een sluitend kwaliteitssysteem één van onze belangrijkste activiteiten. Sinds 1995 hanteert Hapam B.V. een kwaliteitsborgingsysteem volgens

ISO 9001, gecertificeerd door DEKRA (voorheen KEMA). Onze producten worden vervaardigd en beproefd volgens de laatste internationale standaarden. Typebeproevingsrapporten van internationaal erkende beproevingsinstituten zijn voor nagenoeg al onze producten voorhanden. Hapam B.V. heeft een opleidingsplan ingevoerd, waarbij voortdurend aandacht wordt besteed aan het opleidingsniveau van al haar werknemers.

Na montage worden alle producten beproefd volgens de laatste versies van IEC, ANSI standaarden en/of klantspecificaties.

 

Milieuzorg 

Sinds maart 2016 bezitten wij een volledig geïntegreerd ISO14001 milieuzorgsysteem, gecertificeerd door DEKRA. Door het invoeren van dit milieuzorgsysteem kunnen wij te allen tijde voldoen aan de eisen uit wet en regelgeving en bieden wij onze medewerkers een basis voor het milieuvriendelijk produceren van onze producten. Tevens onderkennen wij middels dit systeem al onze milieuaspecten, enkele belangrijke milieuaspecten zijn: het energieverbruik, gecontroleerd afvalbeleid en duurzame opwekking van energie.

Door het plaatsen van 1870 zonnepanelen kan HAPAM B.V. jaarlijks tussen de 60% en 80% van zijn elektriciteitsverbruik zelf duurzaam opwekken!  

  

Keurings- en beproevingsmiddelen 

Hapam B.V. beschikt over een goed geoutilleerde beproevingsruimte, waar functionele beproevingen, elektrisch zowel als mechanisch, alsmede verwarmingsbeproevingen kunnen worden uitgevoerd. Kortsluitstroom- en dielektrische beproevingen worden bij internationaal erkende beproevingsinstanties uitgevoerd.

 

Onderzoek en ontwikkeling

Voortdurend worden er nieuwe technieken en materialen toegepast teneinde de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten te verbeteren en te kunnen blijven voldoen aan de zich steeds verder ontwikkelende standaarden en klantspecificaties

 

Service 

Hapam B.V. levert de volgende service:

 

  • Levering van reservedelen gedurende de levensduur van de producten
  • Toezicht op installatie- en afstellingswerkzaamheden door klanten
  • Installatie- en onderhoudsdienst
  • Technische ondersteuning
  • Wereldwijde storings/reparatiedienst in noodgevallen

 

Hapam B.V. beschikt voor deze service over een aantal technici die snel op afroep inzetbaar zijn.

Alle productinformatie is beschikbaar en wordt bewaard zowel in gedrukte vorm als elektronisch.


ISO 9001 plaatje
ISO 9001

Bekijk PDF
ISO 14001

Bekijk PDF

Print pagina