Pantograafscheiders type GSSB

pantograafscheider


Waarom HAPAM B.V. scheiders toepassen?

 

  • Al meer dan 75 jaar ervaring
  • Duurzaam en betrouwbaar ontwerp
  • Meer dan 120.000 scheiders en aarders in bedrijf in meer dan 100 landen over de gehele wereld
  • Nagenoeg onderhoudsvrij


Algemeen

De pantograafscheider bestaat uit drie polen. Elke pool bestaat uit één steunisolator, één draai-isolator, het pantograafmechanisme en een tegencontact.


Isolatoren

De scheiders kunnen worden uitgerust met isolatoren volgens IEC, ANSI of DIN specificatie.


Het pantograafmechanisme

Dit mechanisme is op de steunisolator geïnstalleerd en brengt de beweging over van de draai-isolator naar de pantograafarmen.

Het mechanisme zit in een aluminium behuizing, beschermd tegen verontreiniging en ijsvorming. De veren ter compensatie van het gewicht van de pantograafarmen zitten eveneens in deze behuizing. Elke pantograaf heeft vier aluminium armen, die een stabiele constructie vormen met een zeer hoge kortsluitwaarde. De hoofdcontacten zijn gemaakt van koper. Het contactoppervlak is verzilverd.

Het tegencontact bestaat uit een horizontale verzilverde koperen staaf die dient te worden verbonden met het railsysteem.


Aardingsschakelaar

Hapam B.V. pantograafscheiders kunnen worden voorzien van een aardingsschakelaar. De aardingsschakelaar bestaat uit een aluminium buis, die aan beide uiteinden is voorzien van verzilverde koperen contacten.


Aandrijving

De scheiders en/of aarders kunnen per pool of per drie polen worden aangedreven door middel van een elektrische aandrijving of een handaandrijving. In geval van één aandrijving per drie-polige scheider, worden de polen verbonden door middel van instelbare koppelstangen. In de aandrijving worden tevens de hulpcontacten ondergebracht voor de standmelding.


Beproeving

De scheiders en aarders zijn ontworpen en beproefd volgens de geldende IEC-normen. Hapam B.V. hanteert een kwaliteitswaarborgsysteem conform ISO 9001, gecertificeerd door DEKRA (voorheen KEMA).


Installatie

De scheiders en aarders worden, voor zover mogelijk, in de fabriek samengebouwd en afgesteld. De constructie is zodanig opgezet dat alle scheiders eenvoudig en zonder hulp van speciaal gereedschap kunnen worden samengebouwd en afgesteld.

Hapam B.V. levert duidelijke montage-instructies en montagetekeningen.


Onderhoud

De door Hapam B.V. geleverde scheiders en aarders zijn zodanig ontworpen dat nagenoeg geen onderhoud vereist is. Toch adviseren wij om regelmatig een visuele inspectie van contacten en draaipunten uit te voeren teneinde een langdurige storingvrije werking te kunnen garanderen.

Bekijk tekening in pdf formaat
Print pagina